Thành tựu

Tháng thứ nhất, 1098 người sử dụng và 1275 website được tạo

Ra mắt vào ngày 28/3/2016, đến nay sau một tháng hoạt động, Hodela đã có được những thành tựu đầu tiên.

26/04/2016